Βραβευμένες

Καλοκαιρινό φως
Καλοκαιρινό φως
Κνωσσός
Κνωσσός
Μπαλλέτο # 1
Μπαλλέτο # 1
Κόντρα στο φως
Κόντρα στο φως
Πορτοκάλια
Πορτοκάλια
Η δύναμη της γνώσης
Η δύναμη της γνώσης
Ο φωτογράφος
Ο φωτογράφος
Αναπολώντας την ζωή
Αναπολώντας την ζωή
Φουρτούνα
Φουρτούνα
Παρηγοριά
Παρηγοριά
Μπαλλέτο #3
Μπαλλέτο #3
Προσπάθεια φυγής
Προσπάθεια φυγής