Βραβευμένες

Η παλιά καρέκλα
Η παλιά καρέκλα
Απειλή
Απειλή
Κανάτι και πορτοκάλια
Κανάτι και πορτοκάλια
Μοναξιά
Μοναξιά
Φως και σκοτάδι
Φως και σκοτάδι
Μαρία
Μαρία
Το δωμάτιο του φτωχού
Το δωμάτιο του φτωχού