Έγχρωμη Φωτογραφία

Μαρία #4
Μαρία #4
Μαρία #5
Μαρία #5
Μαρία #6
Μαρία #6
Μαρία #7
Μαρία #7
Μαρία #8
Μαρία #8
Στέλλα #1
Στέλλα #1
Στέλλα #2
Στέλλα #2
Στέλλα #3
Στέλλα #3
Στέλλα #4
Στέλλα #4
Στέλλα #5
Στέλλα #5
Στέλλα #6
Στέλλα #6
Λουσμένη στο φώς #2
Λουσμένη στο φώς #2