Έγχρωμη Φωτογραφία

Λουσμένη στο φώς #15
Λουσμένη στο φώς #15
Λουσμένη στο φώς #16
Λουσμένη στο φώς #16
Μαρία #1
Μαρία #1
Μαρία #2
Μαρία #2
Μαρία #3
Μαρία #3
Μαρία #4
Μαρία #4
Μαρία #5
Μαρία #5
Μαρία #6
Μαρία #6
Θρησκευτικότης #1
Θρησκευτικότης #1
Θρησκευτικότης #2
Θρησκευτικότης #2
Θρησκευτικότης #3
Θρησκευτικότης #3
Θρησκευτικότης #4
Θρησκευτικότης #4