Ασπρόμαυρη Φωτογραφία

Κνωσσός
Κνωσσός
Φως
Φως
Ο φωτογράφος
Ο φωτογράφος
Αφροδίτη
Αφροδίτη
Προσευχή
Προσευχή
Οργώνοντας
Οργώνοντας
Φουρτούνα
Φουρτούνα
Στην σκαλωσιά
Στην σκαλωσιά
Γιαγιά
Γιαγιά
Γέρος κρητικός
Γέρος κρητικός
Ο καλόγερος
Ο καλόγερος
Φως και σκοτάδι
Φως και σκοτάδι