Καλλιτεχνικές

Μπαλλέτο #3
Μπαλλέτο #3
Προσπάθεια φυγής
Προσπάθεια φυγής
Η παλιά καρέκλα
Η παλιά καρέκλα
Απειλή
Απειλή
Κανάτι και πορτοκάλια
Κανάτι και πορτοκάλια
Μοναξιά
Μοναξιά
Φως και σκοτάδι
Φως και σκοτάδι
Το δωμάτιο του φτωχού
Το δωμάτιο του φτωχού