Πορτραίτο

Ασκήσεις πορτραίτου #1
Ασκήσεις πορτραίτου #1
Ασκήσεις πορτραίτου #2
Ασκήσεις πορτραίτου #2
Ασκήσεις πορτραίτου #3
Ασκήσεις πορτραίτου #3
Ασκήσεις πορτραίτου #4
Ασκήσεις πορτραίτου #4
Ασκήσεις πορτραίτου #5
Ασκήσεις πορτραίτου #5
Ασκήσεις πορτραίτου #6
Ασκήσεις πορτραίτου #6
Ασκήσεις πορτραίτου #7
Ασκήσεις πορτραίτου #7
Ασκήσεις πορτραίτου #8
Ασκήσεις πορτραίτου #8
Αναμνήσεις από Ανώγεια #8
Αναμνήσεις από Ανώγεια #8
Τσομπάνης #1
Τσομπάνης #1
Τσομπάνης #2
Τσομπάνης #2
Ασκητής #1
Ασκητής #1