Τοπίο

Στη λίμνη Κουρνά #7
Στη λίμνη Κουρνά #7
Στη λίμνη Κουρνά #8
Στη λίμνη Κουρνά #8
Στη λίμνη Κουρνά #9
Στη λίμνη Κουρνά #9
Στη λίμνη Κουρνά #10
Στη λίμνη Κουρνά #10
Στη λίμνη Κουρνά #11
Στη λίμνη Κουρνά #11
Γαύδος 3
Γαύδος 3
Γαύδος 2
Γαύδος 2
Γαύδος 1
Γαύδος 1
Αγροτικό τοπίο
Αγροτικό τοπίο
Φθινόπωρο 2
Φθινόπωρο 2
Φθινόπωρο 1
Φθινόπωρο 1
Στην ομίχλη 4
Στην ομίχλη 4