Τοπίο

Στην ομίχλη
Στην ομίχλη
Κνωσσός
Κνωσσός
Παιχνίδια χιονιού
Παιχνίδια χιονιού
Χρυσές ελιές
Χρυσές ελιές
Τα τελευταία φύλλα
Τα τελευταία φύλλα
Φουρτούνα
Φουρτούνα
Ευτυχισμένη οικογένεια
Ευτυχισμένη οικογένεια
Στην ομίχλη
Στην ομίχλη